Kasvuiässä kehitystämme ohjaavat monet primiitivi- ja spastiset refleksit. Me käytämme näistä yhteisnimitystä sensomotoriset refleksit. Nämä sensomotoriset refleksit voivat aiheuttaa meidän hermostolle turhia liikemalleja mikäli ne eivät sammu tai integroidu täysin. Ne ovat turhia kahdesta syystä: Ne eivät ole enää tarpeellisia hermoston kehittymisen kannalta ja ne voivat tuottaa epätarkoituksenmukaisia haasteita esimerkiksi motoriseen toimintaan. Sensomotorisista reflekseistä voidaan myös käyttää nimitystä päälle jääneet primitiivi refleksit. 

Nämä hermoston turhat liikemallit aiheuttavat toiminnallisia hidasteita ja esteitä yksilön kognitiiviselle, motoriselle ja fyysiselle suorituskyvylle. Ne eivät kuitenkaan estä kehitystämme vaan kuluttavat meidän voimavaroja kaiken taustalla. Tästä syystä esimerkiksi oppimis- ja päättelykyky voi heikentyä sekä vuorovaikutus- ja johtamistaitojen käyttö on yksipuolisempaa. On hyvä kuitenkin muistaa, että päällä olevat refleksit eivät ole esteenä henkilön menestymiselle, ne ovat korkeintaan hidasteita!

Refleksihoitojen tärkeä tehtävä onkin auttaa henkilöä yltämään parhaimpaan mahdolliseen lopputulokseen poistamalla nämä turhaan kuormittavat liikemallit hermostosta. Lue alhaalta lisää miten turhat liikemallit voivat vaikeuttaa arkeasi tai miten ne voivat vaikuttaa esimerkiksi urheilusuoritukseesi.

Päällä olevat sensomotoriset refleksit voivat aiheuttaa hyvin paljon erilaisia haasteita riippuen siitä mitä sensomotorisia refleksejä henkilöllä on päällä. Alta löydät yleisimpia sensomotoristen refleksien aiheuttamia haasteita.

Se mikä on kaikille sensomotorisille reflekseille yhteinen piire on se, että ne kuormittavat sinun hermostoasi. Ne eivät anna sinun sympaattisen tai parasympaattisen hermoston toimia vapaasti. Lisäksi osa reflekseistä myös aiheuttaa sen, että aivot eivät osaa käsitellä ympäristöstä tulevia ärsykkeitä oikein, jolloin keho voi olla kokoajan stressitilassa etenkin hälyisessä ympäristössä.

Etenkin pitkällä aikavälillä sensoriset refleksit voivat aiheuttaa myös tuki- ja liikuntaelinten kiputiloja johtuen näiden rajoitteista liikkuvuuteen ja voimantuottoon. Monet refleksit lisäävät kehon lihaksiston tonusta, eli tekee niistä aktiivisia vaikka niiden ei tarvitsisi olla. Toisinsanoen lihaksistosi ei pääse toimimaan vapaasti ja liikkuvuus sekä voimantuotto voi kärsiä.

Monet sensomotoriset refleksit aiheuttavat erilaisia keskittymisvaikeuksia sekä oppimisvaikeuksia. Ne voivat aiheuttaa esimerkksi vaikeuksia lukea ja kirjoittaa sekä lisätä haasteita esimerkiksi matemaattisisissa tehtävissä. 

Osa päällejääneistä sensomotorista reflekseistä voi aiheuttaa hyvin paljon samanlaisia haasteita kuin esimerkiksi ADHD tai ADD. Osa aiheuttaa meille sen, että tarvitsemme kokoajan jonkinlaista oheistekemistä ja on vaikeuksia pysyä paikallaan. Osa taas voi vaikeuttaa esimerkiksi lukemiseen ja saada kirjaimet hyppimään riveillään.

Sensomotoriset refleksit voivat vaikuttaa myös meidän emotionaaliseen käyttäytymiseen. Esimerkiksi Moro refleksi kuuluu niin sanotusti taistele tai pakene reflekseihin, jolloin henkilö voi olla hyvin impulsiivinen tai hyvin arka ja vetäytyvä. Emotionaaliseen käyttäytymiseen vaikuttavat refleksit haastavat esimerkiksi kommunikointia, koska usein saatetaan ymmärtää asiat väärin refleksin takia.

Monelle refleksille on ominaista motorisen toiminnan haastaminen. Tämä voi näkyä esimerkiksi yleisenä kömpelyytenä tai tasapainon haasteina. 
Lisäksi liikkeet, jotka tarvitsevat motorista osaamista. voi olla alkuun vaikea oppia.

Mistä sitten tiedät onko sinulla päällä sensomotorisia refleksejä eli hermoston turhia liikemalleja? Usein et tiedäkkään, ennen kuin olet käynyt ammattilaisella kartoittamassa nämä. Sensomotoriset refleksit aiheuttavat haasteita etenkin tiedostamattomalla puolella, joten esimerkiksi sen aiheuttamiin liikkeisiin tai haasteisiin ei kiinnitetä aluksi huomiota. 
 Kartoituksessa usein testaammekin erilaisilla liikkeillä miten keho reagoi ja löytyykö sieltä turhia liikemalleja.

Jokaisella refleksillä on omat liikkeet, joilla kartoitamme päälle jääneitä refleksejä. Alkuun lähdemme aina liikkeelle kartoittamalla 15 yleisintä sensomotorista refleksiä, joiden kuntoon hoitaminen on aina ensijainen tavoite tulevaisuuden kannalta. 

Sensomotorista reflekseistä eroon pääseminen edellyttää asianmukaisia fysikaalisia hoitoja ja kotiharjoittelua. Jokaisella refleksillä on omat hoitoliikkeet, joilla refleksi väsytetään ja näin saadaan myös hermoston turhaliikemalli sammumaan. Hoitokertojen tiheys riippuu täysin päällä olevista reflekseistä, mutta usein 1-2x hoitokertaa kuukaudessa ovat riittäviä kotitreenien tueksi.

Meillä Sense It:llä hoidot toteuttaa aina ammattilainen, joka on käynyt Senso Reflex expert koulutuksen. 
Mikael tekee hoitoja Tampereella ja Jukka Hämeenlinnassa.  Jos olemme sinulle liian kaukana, niin ohjaamme sinut mielellämme lähimmän senso reflex expertin pariin! 

Sensomotoristen refleksien

kartoitus 45min
Hinta: 35€
Kartoituksess kartoimamme sinun hermoston turhat liikemallit ja annamme sinulle mahdolliset kotiharjoitteet

Hoitokerta 60min
Hinta: 75€ 

Ensimmäinen hoitokerta hintaan 50e!

Nimi  
Sähköposti  
Puhelinnumero  
Sijainti  
Palvelu  
Viesti  

Yleisimmät primitiiviset- ja spastiset refleksit, jotka aiheuttavat hermostolle turhia liikemalleja

Niin kuin ylempänä kerroimme, että haasteet ja hoidot vaihtelevat sen mukaan mitä refleksejä asiakkaalta löytyy. 
Tässä on muutamia yleisimpiä esimerkkejä:

Moro:
Moro on ehkä meidän tunnetuin primiitivirefleksi ja myös tärkein hoitaa ensin pois mikäli se asiakkaalla löytyy aktiivisena. Moro voi aiheuttaa mm. yliherkkyyttä ärsykkeille, arkuutta tai hyökkäävyyttä, ahdistuneisuutta, erilaisia pelkoja ja stressiherkkyyttä. Moro on reflekseistä myös se, mikä vaikuttaa todella paljon myös emotionaaliselle puolelle fyysisen ja kognitiivisten puolien lisäksi. 

Babinski:
Babinski (Huom. kyse ei ole medikaalisesta babinskista) on yksi yleisimmistä päälle jääneistä reflekseistä. 
Babinski aiheuttaa esimerkiksi lisääntynyttä lihaskireyttä ja siksi se on etenkin tärkeä refleksi urheilijalle hoitaa kuntoon. Mikäli sinulta hajoaa kengät ison varpaan kohdalta, on siihen usein syynä aktiivinen babinski. 

Spinal galant:
Spinal galant on erittäin tärkeä refleksi mutta päälle jäädessään se voi aiheuttaa hyvin paljon esimerkiksi haasteita keskittymisessä ja oppimisessa. Spinal galantin ja ADHD:n väliltä on myös löydetty paljon yhtenäisyyksiä sillä päälle jääneet spinal galantin oireet voivat olla hyvin saman kaltaisia kuin adhd:ssa. 
Spinal galant voi myös näkyä tuntoaistin yliherkkyytenä. 

TLR ja Headrighting refleksit
Nämä kuuluvat spastisiin reflekseihin joiden halutaan kehittyvät täysin loppuun asti sillä ne auttavat meitä jatkuvasti kasvuiän jälkeen. Kehittymättömät TLR ja Headrighting refleksit voivat aiheuttaa mm. matkapahoinvointia, motorisia liikehäiriöitä, vaikeuksia tasapainossa sekä ne voivat myös aiheuttaa keskittymis- ja oppimisvaikeuksia.